קר-ציור רישכמ

מכונות קרות-ציור על פי מבנה המיטה, ניתן לחלק בערך שלושה נפרדים, בשתי מסגרות. לפי התבנית נהיגה, יכול להיות מחולק שרשראות, הידראולי, ארון תקשורת, בורג סוג, כגון סוגים שונים של ציור המכונה.