ציור של concentricity גבוהה צינורות פלדה

בעקבות השידור הידרוסטטי רץ חלק, אבל גם להבטיח את הציור בכוח מבנה הקו, צינור, ציר של עובש וציר הליבה מוט בדיוק, כדי לשפר את הדיוק של מוצר, אינו מייצר את רנאאוט, concentricity, יושר גבוהה;