נירוסטה צינור בקבוקים

נירוסטה צינורות לפי הסוף צינור ניתן לחלק את הצינור הנורית ואת צינורות השחלה (צינור פלדה משורשרות). צינור משי רכב והוא יכול מחולק רכב כללי צינור משי (להולכת מים וגז, מתח נמוך עם צינור, בשימוש כללי גלילי או חרוט צינור חוט ההתקשרות), חוט מיוחד שפופרת (שמן, קידוחים גיאולוגיים עם צינור, עבור חשוב המכונית צינור משי, חיבור פתיל מיוחד בשימוש), על משהו מיוחד עם צינור, להפוך את החוט על כוח קצה צינור של אפקט , בדרך כלל במכונית משי צ'יאן קודם עבור קצה צינור מעובה (בתוך לעבות, ואת בחוץ מעובה או בתוך ומחוץ מעובה).